Rozmiar: 15961 bajtów

PROGRAM:

PROGRAM - 20.10.2005 (czwartek) – DZIEŃ I


11.00 – 11.10   

Otwarcie II TARGÓW ENERGII. Powitanie gości i uczestników
– Jacek Szyke – IEPiOE, Grzegorz Górski – TOE,Krzysztof Noga- ELNORD SA

11.10 – 11.40   

Rola i znaczenie Prezesa URE w kształtowaniu konkurencyjnego rynku energii w Polsce– Wiesław Wójcik Wiceprezes URE

11.40 – 12.00  

Odbiorca energii elektrycznej na konkurencyjnym rynku w dobie kryzysu energetycznegoKrzysztof Noga– ELNORD SA

12.00 – 13.00

DYSKUSJA PANELOWA– RYNEK ENERGII – teraźniejszość i przyszłość - moderator –Agnieszka Berger– Puls Biznesu, PANELIŚCI:
w. Wójcik- Wiceprezes URE,J.Szyke– IEPiOE,G.Górski– TOE,K.Noga– ELNORD,
J. Schűtze,Vattenfall Trading Services,C.Bende– Prezes MVKE Hungarian Electricity –Traders Association

13.00 – 13.30

PRZERWA KAWOWA

13.30 – 13.50  

Elektroenergetyka polska 2005. Wyniki. Porównania - Herbert, Leopold Gabryś

13.50 – 14.10  

Dostęp stron trzecich do sieci – teoria i praktyka z punktu widzenia uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce Marek Kulesa, TOE

14.10 – 14.30  

Efektywność zarządzania energią elektryczną w przedsiębiorstwieMarek Leskier– IEPiOE

14.30 – 14.45

MVKE - Hungarian Electricity –Traders Association, Electricity Market in Hungary– Csaba Bende, MVKE(prezentacja tłumaczona na język polski)

15.00 – 16.00

OBIAD

16.00 – 18.30

Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe

19.00

Kolacja, „energetyzujący” program artystyczny


PROGRAM - 21.10.2005 (piątek) – DZIEŃ II


 8.00 –  9.00

ŚNIADANIE

 9.10 –  9.30

Uwarunkowania liberalizacji rynków energii – Halina Bownik - Trymucha - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwa Gospodarki i Pracy

 9.30 –  9.45

Rola i znacznie produktów i oferty spółki obrotu na konkurencyjnym rynku energii– Krzysztof Dziewirz - ELNORDSA

 9.45 – 10.00

Praktyczne aspekty wejścia na rynek TPAMaciej Kowalski, POLENERGIA SA

10.00 – 10.15

Grupy bilansujące - jak obniżyć koszty niezbilansowania ? Jacek Misiejuk
ATEL Polska Sp. z o.o.

10.15 – 10.30

PRZERWA KAWOWA

10.30 – 10.45

BOT na rynku energii - możliwości i kierunku rozwojuTadeusz Kosicki, BOT Górnictwo i Energetyka SA

10.45 – 11.00

Rozwój Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną - poee odpowiedzią na potrzeby rynku energii i jego uczestników –Szymon Kosiński, ELBIS Sp. z o.o.

11.00 – 11.15

Rozwój relacji sprzedawca - odbiorca i wzrost sprzedaży energii elektrycznej dzięki wsparciu informatycznemuElżbieta Płonka-Szydlak,WINUEL SA

11.15 – 11.30

Prezentacja produktów dla uczestników rynku energii elektrycznej –Krzysztof Skotarek, INNSOFT SA 

11.30 – 12.45

BLOK EFET

11.30 – 11.45

The activities of EFET, Standardisation & harmonisation of energy contracts
-
Jan Haizmann EFET Legal Committee (prezentacja tłumaczona na język polski)

11.45 – 12.00

Rola i zadania TOE we wdrażaniu standardu umowy EFET
-
Tomasz Krzyżewski, Zespół ds. EFET TOE, JAC EnTra Sp. z o.o

11.45 – 12.00

Uwarunkowania prawne wdrażania standardu EFET w Polsce
 
Rafał Hajduk, CMS Cameron McKenna 

12.00 – 12.45

Dyskusja nt. możliwość wdrażania umowy EFET na polskim i europejskim rynku energii elektrycznej

12.45 - 13.30

DYSKUSJA PANELOWA-TPA w Polsce i w Unii– krok po kroku, zmiany zasad działania rynku po 1.01.2006 r. zmiany rynku odbiorców TPA po 1 lipca 2007 roku,efektyTPA-moderator – Andrzej Nehrebecki

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

13.30 – 14.00

KONFERENCJA PRASOWA – umowa EFET na polskim rynku energii

13.30

Oficjalne zakończenie II Targów Energii

14.00

Obiad

 ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT MEDIALNY:

Rozmiar: 859 bajtów Rozmiar: 859 bajtów
Rozmiar: 1849 bajtów   Rozmiar: 1849 bajtów