Rozmiar: 15961 bajtów
START PROGRAM II TARGI 2005 KOMITETY PREZENTACJE KONTAKT
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Trwające w Unii Europejskiej oraz w Polsce zmiany przybliżają funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego na konkurencyjnych warunkach rynkowych. Już od połowy 2004 roku wszyscy przedsiębiorcy posiadają teoretyczną możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, a od 1 lipca 2007 r. każdy z odbiorców będzie teoretycznie mógł zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Nowe warunki funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce i realizacji zasady TPA w 2006 roku stwarzają także proponowane zmiany ustawy - Prawo energetyczne, przyjęty przez rząd Program dla elektroenergetyki oraz nowe zapisy instrukcji ruchu i eksploatacji operatorów systemów. Liczne jednak bariery praktyczne oraz często brak wystarczającej informacji nt. możliwości, procedur oraz opłacalności przedsięwzięcia powodują, że w Polsce liczba tych, który skorzystali z możliwości zmiany sprzedawcy jest wciąż bardzo nieliczna. Wielu z odbiorców do tej pory nie ma możliwości zapoznania się ofertami wszystkich sprzedawców energii elektrycznej, często także nie wie jakie kroki praktyczne należy podjąć aby móc skorzystać z przysługującego im prawa.

Pomysł organizacji pierwszych w Polsce Targów Energii narodził się w 2004 roku. Celem corocznych Targów jest zorganizowanie forum, na którym mogą spotkać się wszystkie podmioty uczestniczące w rynku energii elektrycznej. W pierwszych Targach Energii w 2004 roku wzięło udział ponad 100 uczestników, w II Targach w 2005 roku udział wzięło już udział ponad 150 przedstawicieli polskiego sektora elektroenergetycznego (w tym liczni odbiorcy energii elektrycznej). III Targi odwiedziło już prawie 200 osób.

III Targi , analogicznie jak w 2004 i 2005 roku składały się z części seminaryjnej oraz tzw. części targowej. W 2006 roku pierwszego i drugiego dnia targów zostało przedstawionych 12 referatów, odbyły się także trzy panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli sektora energetycznego i odbiorców energii. W części targowej swoje oferty prezentowało 10 spółek.

Zorganizowane przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią Targi odbyły się w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance w dniach 19 i 20 października 2006

Serdecznie dziękując prelegentom za interesujące wykłady, uczestnikom za obecność i czynne uczestnictwo w Targach, partnerom za wsparcie, patronom za patronat mamy nadzieję w nie mniejszym gronie spotkać się na IV Targach Energii w 2007 roku.

pozostajemy z poważaniem

Komitet Organizacyjny III Targów Energii


ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT MEDIALNY:

     
PARTNER SPECJLANY: Rozmiar: 1247 bajtów PARTNER BANKOWY: Rozmiar: 1247 bajtów