Rozmiar: 15961 bajtów
START PROGRAM II TARGI 2005 KOMITETY PREZENTACJE KONTAKT

PROGRAM:


19.10.2006 r. Czwartek. Dzień 1-SEMINARYJNY


10.00 - 11.00. Rejestracja gości, kawa powitalna

11.00 - 11.15. Otwarcie TARGÓW. Powitanie gości i uczestników. J.Szyke - IEPiOE, G.Górski - TOE, K.Noga - ELNORD, przedstawiciel BPH

11.15 - 12.20. BLOK SEMINARYJNY. Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce w roku 2006 i latach następnych


11.15 - 11.40. Realizacja rządowego Programu dla elektroenergetyki, zmiany ustawy Prawo energetyczne i ich wpływ na rynek odbiorcy energii - przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki*

11.40 - 12.05. Zwiększenie kompetencji URE jako jedna z podstaw konkurencyjnego rynku energii elektrycznej - przedstawiciel URE*

12.05 - 12.20.Zmiana dostawcy w perspektywie wzrostu cen energii - K.Noga, ELNORD

12.20 - 13.00. PANEL DYSKUSYJNY. 1 lipca 2007 roku - czy rzeczywiście czekają nas zmiany ?

13.00 - 14.00. Przerwa obiadowa

14.00 - 14.15. Analiza cen i stawek opłat przesyłowych w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych -K.Golachowski, Gazeta Prawna

14.15 - 14.30. Nowe formy rozliczeń i komunikacji z klientami a rynek energii - przedstawiciel BPH

14.30 - 14.45. Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci (przesyłowej i dystrybucyjnych) i ich wpływ na zasadę TPA - przedstawiciel IEPiOE, TOE

14.45 - 15.30. TPA w krajach UE. Prezentacja wybranych europejskich doświadczeń realizacji TPA

15.30 - 16.30. FORUM DYSKUSYJNE. Wpływ przewidywanych zmian na sytuację odbiorców

16.30 - 18.00. Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe, spotkania biznesowe

od 19.00. Kolacja, program artystyczny20.10.2006 r. Piątek Dzień 2

RYNEK ENERGII DLA WSZYSTKICH , prezentacje ukierunkowane na odbiorców detalicznych


UWAGA: podczas drugiego dnia Targów wstęp wolny dla wszystkich odbiorców (po wcześniejszej rejestracji na formularzu ZGŁOSZENIA, który można pobrać z podstrony DOKUMENTY)

9.30 - 10.00. Kawa powitalna

10.00 - 10.20. Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA - M.Kulesa, TOE

10.20 - 10.40. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA - G.Grabowski, IEPiOE

10.40 - 11.00. Jak zarobić na dostawcach energii elektrycznej ? - K.Dziewirz, ELNORD

11.00 - 11.20. Rola i znaczenie samorządów gmin i miast w kształtowaniu lokalnych rynków energii oraz innych usług dodanych - przedstawiciel stowarzyszenia samorządowego

11.20 - 13.00. Prezentacje wystawców. Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe

13.00 - 14.00. FORUM DYSKUSYJNE EKSPERTÓW z udziałem przedstawicieli wszystkich podsektorów rynku energii elektrycznej w Polsce.DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA ODBIORCÓW; prowadzący przedstawiciele IEPiOE, TOE

ok. 14.00. ZAMKNIĘCIE III TARGÓW ENERGII

14.00. LUNCH dla wszystkich zarejestrowanych uczestników Targów

ok. 15.00 ZAKOŃCZENIE III TARGÓW ENERGII


* zaproszeni prelegenci, oczekujemy na potwierdzenia

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dostosowania/zmian w programie w zależności od uwarunkowań i zmian rynku energii elektrycznej w Polsce

ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT MEDIALNY:

     
PARTNER SPECJLANY: Rozmiar: 1247 bajtów PARTNER BANKOWY: Rozmiar: 1247 bajtów