Rozmiar: 15961 bajtów
START PROGRAM ARCHIWUM KOMITETY PREZENTACJE KONTAKT
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca posiada możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy. Fakt ten stworzył i nadal tworzy nowe uwarunkowania działalności zarówno dla każdego z przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię, jak i oczywiście dla wszystkich odbiorców. Energia elektryczna stała się towarem oraz przedmiotem nieograniczonego handlu, przy zachowaniu dotychczasowych warunków jej dostaw (parametrów, niezawodności, itp.). Postawiło to również nowe wyzwania przed uczestnikami, wystawcami i organizatorami corocznych Targów Energii.

Zorganizowane już po raz czwarty Targi Energii stanowią corocznie unikalne forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii elektrycznej. Idea organizacji Targów Energii narodziła się w 2004 roku, jako pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające być także (docelowo) podstawą do prezentacji ofert, zawierania porozumień handlowych, a nawet kontraktów.

W 2007 roku zorganizowane przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii i Towarzystwo Obrotu Energią Targi Energii odbyły się w Warszawie w dniach 18 i 19 października 2007 r. w hotelu InterContinental.

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc ponad 200 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej. Program Targów uwzględniał fakt otwarcia rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców.

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom za obecność i czynne uczestnictwo w Targach, prelegentom za interesujące wykłady, wystawcom za udział oraz prezentację ich ofert na stoiskach, partnerom za wsparcie, patronom za patronaty.

Mając nadzieję w nie mniejszym gronie spotkać się na V Targach Energii w 2008 roku.

pozostajemy z poważaniem,

Komitet Organizacyjny IV Targów Energii

ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY:

     

   

     

WSPÓŁPRACA: