Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START PROGRAM ARCHIWUM KOMITET PREZENTACJE KONTAKTSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca posiada możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy. Fakt ten stworzył i nadal tworzy nowe uwarunkowania działalności zarówno dla każdego z przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię, jak i oczywiście dla wszystkich odbiorców końcowych. Energia elektryczna stała się towarem oraz przedmiotem nieograniczonego handlu, przy zachowaniu dotychczasowych warunków jej dostaw (parametrów, niezawodności, itp.). Od początku 2008 roku nie ma już obowiązku zatwierdzania taryf dla przedsiębiorców, a od początku 2009 roku zgodnie z zapowiedziami Prezesa URE, obowiązek zatwierdzania taryf nie będzie obejmował także gospodarstw domowych. Praktyka jednak wskazuje, że odbiorców korzystających z zasady TPA jest wciąż niewielu (pod koniec 2007 roku nieco ponad 600). Wszystko to stwarza nowe wyzwania przed uczestnikami, wystawcami i organizatorami corocznych Targów Energii.

Szczególnie ważnym elementem rozwoju rynku energii w Polsce są w 2008 roku polskie oraz unijne zmiany formalno - prawne. Kolejnym z kluczowych zadań organizatorów Targów jest także dyskusja nowej roli Prezesa URE, zagadnień związanych z konkurencyjnością oraz efektywnością polskiej energetyki, poprzez umożliwienie wszystkim podmiotom rynku uczestnictwa w wykładach i panelach dyskusyjnych, porządkujących wszystkie ww. zagadnienia na płaszczyźnie merytorycznej.

Organizowane już po raz piąty Targi Energii stanowią unikalne forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii elektrycznej. Idea organizacji Targów Energii narodziła się w 2004 roku, jako pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające być także (docelowo) podstawą do prezentacji ofert, zawierania porozumień handlowych, a także kontraktów.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii i Towarzystwo Obrotu Energią mają przyjemność zaprosić Państwa na:

V TARGI ENERGII

które odbędą się w Jachrance w dniach 23 i 24 października 2008 r. w Centrum Kongresowym "Warszawianka".

Przewidujemy, że tegoroczne Targi będą się cieszyć dużym zainteresowaniem wszystkich grup odbiorców oraz stanowić platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce. Rokrocznie wzrasta liczba uczestników Targów Energii (IV Targi odwiedziło prawie 220 osób). W bieżącym roku planujemy spotkać się w nie mniejszym gronie. Wzorem poprzednich lat Targi składają się zarówno części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można będzie zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

pozostajemy z poważaniem,

Komitet Organizacyjny V Targów Energii


ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY:

   

   

 
PARTNER SPECJALNY:    Rozmiar: 1247 bajtów