Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START PROGRAM ARCHIWUM KOMITET PREZENTACJE KONTAKT

WSTĘPNY PROGRAM*:


23.10.2008 r. (czwartek) Dzień 1


10.00 - 11.00. Rejestracja gości, kawa powitalna

11.00 - 11.15. Otwarcie V TARGÓW. Powitanie gości i uczestników. - p. Jacek Szyke - IEPiOE, p. Arkadiusz Marat - ENERGA-Obrót SA, p. Marek Kulesa - TOE

11.15 - 13.00. BLOK SEMINARYJNY Zmiany na rynku energii elektrycznej w 2008 roku i latach następnych


  11.15 - 11.40. Nowa rola Prezesa URE na rynku energii elektrycznej po pełnym jego uwolnieniu - p. Halina Bownik - Trymucha, URE

  11.40 - 12.00. Rynek energii - dlaczego to nie działa ? p. Marcin Ludwicki, ENERGA-Obrót SA - przedstawiciel PGE SA

  12.00 - 13.00. PANEL DYSKUSYJNY. Jak rozwinąć konkurencję na rynku energii elektrycznej w Polsce ? - prowadzący Pan Andrzej Nehrebecki

13.00 - 14.00. Przerwa obiadowa

11.15 - 13.00. BLOK SEMINARYJNY 2. Aktualne uwarunkowania zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z punktu widzenia uczestników rynku energii elektrycznej

  14.00 - 14.20. Rynek energii elektrycznej w Polsce w roku 2008 i w latach następnych - p. Marek Kulesa, TOE

  14.20 - 14.40. Wpływ unijnych i polskich uregulowań na rynek energii elektrycznej i sytuację odbiorców - p. Henryk Kaliś, IEPiOE

  14.40 - 15.00. Efektywność energetyczna możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii w przemyśle - Pan Mirosław Semczuk, PJCEE KAPE S.A.

  15.00 - 16.00. Przerwa kawowa

  od 16.00. Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe, spotkania biznesowe

  19.00. Kolacja  24.10.2008 r. (piątek) Dzień 2

  8.30 Otwarcie stoisk targowych, kawa powitalna, rozmowy na stoiskach

  9.00 - 10.30. BLOK SEMINARYJNY Prezentacje wystawców


   9.00 - 9.30. Kształtowanie się cen energii elektrycznej - statystyka i kierunkowe prognozy na przyszłe okresy - p. Piotr Gołębiowski, Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.

   9.30 - 9.50. Zmiana sprzedawcy: rachunek ekonomiczny, procedury, praktyka - p. Andrzej Zielaskowski, PCC Rokita SA, IEPiOE

   9.50 - 10.10. Grupa bilansująca na poee - p. Szymon Kosiński, ELBIS Sp. z o.o.

   10.10 - 10.30. Narzędzia Informatyczne wspierające Odbiorcę TPA na Rynku Energii - studium przypadku p. Stanisław Niwiński, Innsoft SA, IEPiOE

  10.30 - 11.00. Przerwa kawowa

  11.00 - 12.30. BLOK SEMINARYJNY Efektywność energetyczna w realiach 2008 roku i perspektywie lat następnych

   11.00 - 11.20. Rola i zadania TGE SA na rynku białych certyfikatów - p. Jacek Brandt, TGE SA


   11.20 - 11.40. Wdrażanie systemów zarządzania energią i programów efektywnościowych u odbiorców energii - sp. Bronisław Pytel, GMMP Gliwice, IEPiOE

   11.40 - 12.30. PANEL DYSKUSYJNY Wdrażanie Ustawy o efektywności energetycznej – oczekiwania wytwórców i odbiorców energii - prowadzący: p. Mirosław Semczuk, PJCEE KAPE S.A.

  12.30 - 13.30. ZAKOŃCZENIE V TARGÓW ENERGII, Lunch


  * organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian i poprawek programu w zależności od uwarunkowań i zmian rynku energii elektrycznej w Polsce  ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

  PATRONAT
  MEDIALNY:

     

     

   
  PARTNER SPECJALNY:    Rozmiar: 1247 bajtów