Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START ARCHIWUM PROGRAM GALERIA PREZENTACJE KOMITET KONTAKT

WSTĘPNY PROGRAM*:


22.10.2009 r. (czwartek) Dzień 1


10.00 - 11.00. Rejestracja gości, kawa powitalna

11.00 - 11.05. Otwarcie TARGÓW. Powitanie gości i uczestników. - p. Andrzej Werkowski, Prezes IEPiOE; p. Grzegorz Górski, Prezes Rady Zarządzającej TOE; przedstawiciel Partnera Specjalnego

11.05 - 13.00. BLOK SEMINARYJNY Zmiany na rynku energii elektrycznej w 2009 roku i latach następnych


  11.05 - 11.25. Planowane zmiany formalno - prawne funkcjonowania polskiej elektroenergetyki warunkujące rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej zaproszony gość: Wiceminister Joanna Strzelec - Łobodzińska, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

  11.25 - 11.45. Rola Prezesa URE na rynku energii elektrycznej po pełnym jego uwolnieniu - zaproszony gość: Prezes Mariusz Swora, Prezes URE

  11.45 - 12.00. Rola sprzedawców energii - szanse i zagrożenia - przedstawiciel Partnera Specjalnego

  12.00 - 13.00. PANEL DYSKUSYJNY. Rynek energii elektrycznej w Polsce - sytuacja odbiorców oraz przedsiębiorstw energetycznych w dobie kryzysu gospodarczego? - prowadzący Pan Andrzej Nehrebecki

13.00 - 14.00. Przerwa obiadowa

14.00 - 15.00. BLOK SEMINARYJNY 2. Uwarunkowania zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z punktu widzenia uczestników rynku energii elektrycznej

  14.00 - 14.20. Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych p. Marek Kulesa, TOE

  14.20 - 14.40. Sytuacja odbiorców energii elektrycznej - p. Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

  14.40 - 15.00. Efektywność energetyczna - możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii w przemyśle - p. Mirosław Semczuk, ARP S.A. -

15.00 - 16.00. Przerwa kawowa

od 16.00. Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe, spotkania biznesowe

19.00. Kolacja23.10.2009 r. (piątek) Dzień 2

8.30 Otwarcie stoisk targowych, kawa powitalna, rozmowy na stoiskach

9.00 - 10.30. BLOK SEMINARYJNY Prezentacje wystawców**


  9.00 - 9.30. Kształtowanie się cen energii elektrycznej - statystyka i kierunkowe prognozy na przyszłe okresy - przedstawiciel TOE

  9.30 - 9.50. Zmiana sprzedawcy: rachunek ekonomiczny, procedury, praktyka - przedstawiciel IEPiOE

  9.50 - 10.10. Narzędzia niezbędne do rozliczeń na rynku energii elektrycznej - przedstawiciel IEPiOE

  10.10 - 10.30. Strategie zakupu/sprzedaży energii elektrycznej na rozwiniętych rynkach energii - przedstawiciel TOE

10.30 - 11.00. Przerwa kawowa

11.00 - 12.30. BLOK SEMINARYJNY Efektywność energetyczna w realiach 2009 roku i perspektywie lat następnych

  11.00 - 11.20. Założenia funkcjonowania w warunkach polskich zaproszony gość: p. Tadeusz Skoczkowski , Prezes KAPE S.A.

  11.20 - 11.40. Rola i zadania TGE SA na rynku białych certyfikatów - zaproszony gość: p. Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu TGE S.A.

  11.40 - 12.00. Doświadczenia praktyczne wdrażania programów efektywnościowych u odbiorców energii - przedstawiciel IEPiOE

12.00 - 12.30. PANEL DYSKUSYJNY Co powinno dać nam wdrożenie ustawy o efektywności energetycznej ? - prowadzący: prowadzący: p. Mirosław Semczuk, ARP S.A.
12.30 - 13.30. ZAKOŃCZENIE VI TARGÓW ENERGII, Lunch


* organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian i poprawek programu w zależności od uwarunkowań i zmian rynku energii elektrycznej w Polsce

** prezentacje w blokach 15-30 minut każda spółka, szczegółowe tematy zostaną ustalone w ramach bezp. uzgodnień

ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY: