Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START PROGRAM ARCHIWUM KOMITET GALERIA PREZENTACJE KONTAKT

PREZENTACJE:


21.10.2010 r. (czwartek) Dzień 1
22.10.2010 r. (piątek) Dzień 2

ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY:

     

     

   

PARTNER SPECJALNY: