Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START ARCHIWUM PROGRAM KOMITET GALERIA PREZENTACJE KONTAKT

W dniach 19 i 20 września 2011 r. w Centrum Kongresowym "Warszawianka" w Jachrance odbyły się VIII Targi Energii, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Patronat honorowy nad imprezą objęli Minister Gospodarki p. Waldemar Pawlak oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki p. Marek Woszczyk.

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc ponad 280 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej. Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. Część merytoryczna podzielona została na cztery następujące bloki tematyczne:
 • Rynek energii elektrycznej w 2011 roku i latach następnych

 • Planowane zmiany uwarunkowań funkcjonowania oraz form zakupu i sprzedaży energii elektrycznej w Polsce

 • Praktyczne aspekty działania rynku energii elektrycznej (w tym prezentacje wystawców)

 • Strategie działań odbiorców końcowych w świetle nowych ram prawnych i obecnej sytuacji na rynku energii elektrycznej

Tegorocznymi wystawcami były następujące firmy:
 • ENERGA-Obrót S.A. jako Partner Specjalny

 • Alpiq Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce

 • ENEA S.A.

 • Everen Sp. z o.o.

 • Fiten S.A.

 • GDF SUEZ Energia Polska S.A.

 • Giełda Papierów Wartościowych S.A.

 • Innsoft Sp. z o.o.

 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • PKP Energetyka S.A.

 • TAURON Polska Energia S.A.

 • Towarowa Giełda Energii S.A.

 • WSBS

Patronat medialny objęli: "Nowy Przemysł", wnp.pl, "Gigawat Energia", portal CIRE/ARE SA, Energia365.pl, NaszaTVE.pl oraz "Nowa Energia".

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom za obecność i czynne uczestnictwo w Targach, patronom za objęcie patronatem naszej imprezy, prelegentom za interesujące wykłady, wystawcom za udział oraz prezentacje ich ofert na stoiskach, partnerom za wsparcie.

Mamy nadzieję w nie mniejszym gronie spotkać się na IX Targach Energii w 2012 roku.


pozostajemy z poważaniem,

Komitet Organizacyjny VIII Targów Energii


ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY:

       

 

PARTNER SPECJALNY:

 

GOSPODARZ WIECZORU: