Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START ARCHIWUM PROGRAM KOMITET GALERIA PREZENTACJE KONTAKT

KONTAKT:


Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
tel. (22) 545 03 65,
fax: (22) 211 19 33
e-mail: iep@iep.org.pl


Towarzystwo Obrotu Energią
ul.Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa
tel.(22) 827 57 93
fax (22) 826 61 55
e-mail: sekretariat@toe.pl


ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY:

       

 

PARTNER SPECJALNY:

 

GOSPODARZ WIECZORU: