Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START ARCHIWUM PROGRAM KOMITET GALERIA PREZENTACJE KONTAKT

PROGRAM


27.09.2012 r. (czwartek) Dzień 1


11.00 - 12.00. Rejestracja gości, kawa powitalna

12.00 - 12.15. OTWARCIE TARGÓW. Powitanie gości i uczestników - Henryk Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE; Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE; Marcin Ludwicki, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OBRÓT S.A. - Partner Specjalny Targów

12.15 - 14.30. Rynek energii elektrycznej oraz gazu w roku 2012 i latach następnych. BLOK SEMINARYJNY 1.


  12.15 - 12.45. Trójpak energetyczny oczami odbiorców - Henryk Kaliś (ustawa o OZE); Krzysztof Wąsowski, Doradca prawny FORUM OEEiG (Prawo gazowe); Andrzej Wołosz, Wiceprezes Zarządu IEPiOE (Prawo energetyczne)

  12.45 - 13.15. Trójpak energetyczny oczami sprzedawców - Marcin Ludwicki, Wiceprezes Zarządu ENERGA - OBRÓT S.A.

  13.15 - 14.30. PANEL DYSKUSYJNY (z udziałem zaproszonych gości): Maciej Bando, Wiceprezes URE; Edward Słoma - Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki

  zaproszony gość/prowadzący panel: Marek Zuber

  Nowe Prawo energetyczne - długofalowe rozwiązania wspierające

  Systemy wsparcia OZE - wpływ na uczestników rynków energii

  Kierunki zmian w nowym Prawie gazowym - liberalizacja rynku jako krok do obniżenia łącznych kosztów zakupu energii (gazu) dla odbiorców
14.30 - 15.30. Przerwa obiadowa

15.30 - 16.30. Planowane zmiany uwarunkowań funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. BLOK SEMINARYJNY 2.

  15.30 - 15.50. Renesans energetyki przemysłowej związany z nowymi technologiami energetycznymi i właściwościami globalnej gospodarki - prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

  15.50 - 16.10. Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce - krok ku przyszłości - Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE

  16.10 - 16.30. Jak przemysł może do 2015 r. skorzystać z ustawy o efektywności energetycznej – białe certyfikaty - zaproszony gość: Zdzisław Muras, Dyrektor Biura Prawnego URE

16.30 - 17.00. Przerwa kawowa

od 17.00. Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe, spotkania biznesowe

19.00. Kolacja28.09.2012 r. (piątek) Dzień 2

9.00 - 9.30. Otwarcie stoisk targowych, kawa powitalna, rozmowy na stoiskach

9.30 - 11.00 Praktyczne aspekty działania rynku energii elektrycznej (w tym prezentacje wystawców). BLOK SEMINARYJNY 3.


  9.30 - 9.45. Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku - Aldona Gmyrek, Grzegorz Bednarski TAURON Polska Energia SA, TAURON Ciepło SA

  9.45 - 10.00. Technologia szerokopasmowej komunikacji PLC dla systemów smart grid i smart metering - Adam Dykiel, MIKRONIKA

  10.15 - 10.30. Rola systemów informatycznych w podnoszeniu efektywności energetycznej i wdrażaniu standardu ISO 50001. - Artur Sobień, Innsoft Sp. z o.o.

  10.30 - 10.45. Zarządzanie kanałami sprzedażowymi i produktami energetycznymi - jak nad tym wszystkim zapanować - Tomasz Kurdelski, Prezes Zarządu EBICOM Sp. z o.o.

  10.45 - 11.00. Sąd Arbitrażowy ds. Energetyki - Dariusz Okolski, Prezes SAE

11.00 - 11.30. Przerwa kawowa

11.30 - 14.00. Alternatywny model systemu elektroenergetycznego, usługi systemowe świadczone przez przemysłowych odbiorców energii elektrycznej. BLOK SEMINARYJNY 4.

  11.30 - 12.00. Rozproszone źródła energii w kogeneracji - nowe trendy - Marek Cecerko, Członek Zarządu IEPiOE, Saturn Management Sp. z o.o. i Wspólnicy, sp.k.

  12.00 - 12.30. Udział odbiorców energii w zarządzaniu popytem i usługach systemowych - Daniel Borsucki, Członek Zarządu IEPiOE, Katowicki Holding Węglowy S.A.

  12.30 - 13.30. PANEL DYSKUSYJNY z udziałem zaproszonych gości: Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., przedstawiciel PSE Operator S.A., przedstawiciel ARP S.A. i uczestników IX Targów Energii - prowadzący: Mirosław Semczuk, Członek Zarządu IEPiOE, Ekspert Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

  13.30 - 14.00. Podsumowanie

14.00 - 14.30. ZAKOŃCZENIE IX TARGÓW ENERGII, Lunch


* organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian i poprawek programu w zależności od uwarunkowań i zmian rynku energii elektrycznej w Polsce


ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY:

       

 

PARTNER SPECJALNY:

 

GOSPODARZ WIECZORU: