Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START ARCHIWUM PROGRAM KOMITET GALERIA PREZENTACJE KONTAKT

PROGRAM:
PREZENTACJE:

19 września 2013 r. (czwartek). Dzień 1
20 września 2013 r. (piątek). Dzień 2

ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY:

       

 

PARTNER SPECJALNY:

 

PARTNER MERYTORYCZNY: