Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START ARCHIWUM PROGRAM KOMITET GALERIA PREZENTACJE KONTAKT

PROGRAM:19.09.2013 r. (czwartek) Dzień 1


12.00 - 12.15. Powitanie gości i uczestników - Henryk Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE, Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE

12.15 - 12.30 OTWARCIE TARGÓW - Maciej Bando, Wiceprezes URE

12.30 - 12.45 WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE - Tomasz Świetlicki - Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki

12.45 - 14.30. Sytuacja na rynku energii elektrycznej w 2013 roku i jej konsekwencje dla uczestników tego rynku. BLOK 1 SEMINARYJNO - PANELOWY


  12.45 - 13.15. Rynek energii 2013, ocena przemysłowych odbiorców energii elektrycznej - Henryk Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE, Filip Elżanowski, IEPiOE

  13.15 - 13.30. Zarządzanie spółkami obrotu w realiach polskiego rynku energii elektrycznej - Marcin Ludwicki, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OBRÓT S.A.

  13.15 - 14.30. PANEL DYSKUSYJNY (z udziałem zaproszonych gości): Maciej Bando, Wiceprezes URE, Tomasz Świetlicki - Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki, Henryk Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE, Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE, Marcin Ludwicki, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OBRÓT S.A., Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE S.A., Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu WSEInfoEngine S.A.

  Nowe regulacje prawne a konkurencja na rynku energii

  Przyszłość systemów wsparcia (OZE, kogeneracji) w Polsce

  Ceny na rynku energii elektrycznej - kto traci, a kto zyskuje ?

  Konkurencja na rynku gazu szansą dla sprzedawców i odbiorców

  prowadzący panel: Michał Motylewski, Dentons
14.30 - 15.30. Przerwa obiadowa

15.30 - 17.00. Z energetyką jeszcze nikt nie wygrał - prawda czy fałsz ? BLOK 2 - DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW TARGÓW. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  zaproszeni goście/eksperci: Daniel Borsucki, IEPiOE, Herbert Leopold Gabryś, w latach 90 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, Leszek Juchniewicz, Prezes URE w latach 1997-2007, Michał Motylewski, Dentons, Marek Woszczyk, Prezes URE, Robert Zajdler, Politechnika Warszawska, Instytut Sobieskiego

  prowadzący panel: Marek Kulesa, TOE

17.00 - 17.30. Przerwa kawowa

od 17.30. Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe, spotkania biznesowe

19.00. Kolacja20.09.2013 r. (piątek) Dzień 2

9.00 - 9.30. Otwarcie stoisk targowych, rozmowy na stoiskach

9.30 - 11.00 Praktyczne aspekty działania rynku energii elektrycznej (w tym prezentacje wystawców). BLOK SEMINARYJNY 3.


  09.30 - 09.50 Platforma InfoEngine OTC, nowy sposób na zawieranie transakcji na rynkach towarowych - Grzegorz Onichimowski, Jacek Misiejuk, WSEInfoEngine S.A.

  09.50 - 10.10 Innowacyjny Projekt Energetyczny - nowe otwarcie na rynku energii - Szymon Kosiński, IPE Trading Sp. z o.o.

  10.10 - 10.30 Wykorzystanie zaawansowanej analityki w celu utrzymania oraz powiększenia bazy klientów - Wojciech Kuśnierek, Teradata Polska Sp. z o.o.

  10.30 - 10.45 WEX90 - indeks prognozujący zmiany cen energii - Leo Turno, Monitor Rynku Energii

  10.45 - 11.00 Rola i zadania Biura Informacji Gospodarczej w sektorze energetycznym - Piotr Szaciłło, BIG InfoMonitor SA11.00 - 11.30. Przerwa kawowa

11.30 - 13.00. Nowe trendy na rynku energii, nowe strategie odbiorców końcowych, nawiązanie do zgłoszonych przez uczestników Targów Energii pytań/zagadnień. BLOK SEMINARYJNY 4.

  11.30 - 12.15 PANEL DYSKUSYJNY: Grupy zakupowe ->kto traci, kto zyskuje?

  przedstawiciele: Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Podkarpackiego Klubu Biznesu, Grupy Zakupowej EIDOS, samorządów

  prowadzący panel: Andrzej Wołosz, IEPiOE

  12.15 - 13.00 PANEL DYSKUSYJNY: Smart Grid / Smart Metering / Demand Response - korzyści i koszty dla OSD i odbiorców końcowych energii elektrycznej?

  zaproszeni goście: Romuald Zadrożny, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Michał Ajchel, Schneider Electric Polska Sp. z o.o., Edward Bielaszka, Euro-Energetyka Sp. z o.o., Marcin Troinacki, EnMS Polska Sp. z o.o., Krzysztof Dąbrowski, Twelve Electric Sp. z o.o.

  prowadzący panel: Mirosław Semczuk, IEPiOE, Energia Euro Park - Mielec


13.00 - 13.30. ZAKOŃCZENIE IX TARGÓW ENERGII, Lunch
ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY:

       

 

PARTNER SPECJALNY:

 

PARTNER MERYTORYCZNY: