Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego TargiEnergii.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego TargiEnergii.pl.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego TargiEnergii.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym TargiEnergii.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego TargiEnergii.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Zgodnie z praktyką przyjętą w większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Nasze serwery automatycznie zapisują również takie dane, jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Dane te służą do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa pracy serwisów. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał dowodowy służący do administrowania serwisem oraz ewentualnie na potrzeby działań wyjaśniających prowadzonych przez instytucje państwowe, upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane są europejskie przepisy regulujące zasady postępowania z Państwa danymi osobowymi – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).

W związku z powyższym poniżej informujemy o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem przez Towarzystwo Obrotu Energią z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych – w związku z uczestnictwem w wydarzeniach (seminariach, konferencjach, targach, warsztatach, itp.) organizowanych przez Towarzystwo Obrotu Energią – oraz o zasadach związanych z tym przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Obrotu Energią z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa (TOE lub Towarzystwo). W niezbędnym zakresie przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzone jest współorganizatorowi Targów - Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. 
   
 2. TOE przetwarza Państwa dane w ograniczonym zakresie, wynikającym z zawarcia umowy o udział w danym wydarzeniu oraz na podstawie zgody w celach marketingowych:
     a.   Przetwarzane są dane obejmujące Państwa imię i nazwisko, udostępnione przez Państwa dane kontaktowe obejmujące numer lub numery telefonów, adresy do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, informacje o Państwa afiliacji branżowej;
     b.    Towarzystwo nie przetwarza Państwa danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia RODO.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia świadczeń przez Panią/Pana oraz Towarzystwo wynikających z organizacji i udziału w danym wydarzeniu.
   
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, w szczególności:
     a.    Prowadzenia korespondencji w sprawie wydarzenia, w którym będą brali Państwo udział;
     b.    Umożliwienia uczestniczenia w wydarzeniu, w tym wstępu do obiektu, w którym jest organizowane.
   
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu kierowania do Państwa treści marketingowych na podstawie Państwa odrębnej zgody, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, stosownie do formy, na którą wyrazili Państwo zgodę.
   
 5. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO dla celów wypełniania przez TOE obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących kwestie rachunkowości i obowiązków podatkowych.
   
 6. Państwa dane będą przekazywane:
     a.    Podmiotom świadczącym na rzecz TOE usługi niezbędne do prowadzenia działalności TOE i wykonywania obowiązków statutowych wobec członków stowarzyszonych, w szczególności operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom usług IT, doradcom w zakresie usług księgowych, prawnych, administracyjnych;
     b.    Bankom w zakresie realizacji płatności;
     c.    Podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych zgodnie z obowiązującym prawem.
   
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do zawarcia
  i wykonania umowy. Po okresie obowiązywania umowy Państwa dane mogą być przetwarzane przez dodatkowy okres w zakresie uzasadnionym ewentualnym dochodzeniem roszczeń przysługujących Towarzystwu albo ochroną przed roszczeniami kierowanymi wobec TOE,  a także przez okres uzasadniony obowiązującymi przepisami – w szczególności przepisami o rachunkowości lub obowiązkach podatkowych. Państwa dane podane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   
 8. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez TOE Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   
 9. Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   
 10. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Organem tym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Niniejszą Politykę Prywatności Rada Zarządzającą TOE przyjęła w dniu 15 maja 2018 r. uchwałą nr TOE RZ 2/05/2018.

Wzór oświadczenia:

 • [oświadczenie konieczne] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu w celu udziału w [Seminarium]. Zapoznałem/-am się z polityką prywatności TOE dostępną pod adresem: [www.toe.pl/pl/rodo].

                      ______________________ [podpis]

 

 • [oświadczenie fakultatywne] Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie treści marketingowych i informacji handlowej przez TOE na adres poczty elektronicznej: …………………………………………….. lub numer telefonu: …………………………………..

 

                      ______________________ [podpis]

POLITYKA PRYWATNOŚCI - OSOBY TRZECIE (Uczestnicy Seminariów i Konferencji)

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

ul. Żurawia 24 lok. 6, 00-515 Warszawa
tel. (22) 875 91 10
fax: (22) 211 19 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Towarzystwo Obrotu Energią

ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
tel.(22) 827 57 93
fax (22) 826 61 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności