Rozmiar: 15961 bajtów
Patronat Honorowy: Ministerstwo Gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
START ARCHIWUM PROGRAM KOMITET GALERIA PREZENTACJE KONTAKT

PROGRAM:19.09.2011 r. (poniedziałek) Dzień 1


11.00 - 12.00. Rejestracja gości, kawa powitalna

12.00 - 12.30. Powitanie gości i uczestników - Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE;
Henryk Kaliś - Prezes Zarządu IEPiOE; Marcin Ludwicki, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OBRÓT S.A. - Partnera Specjalnego Targów

Otwarcie Targów - wystąpienie wprowadzające - Marek Woszczyk, Prezes URE


12.30 - 14.30. Rynek energii elektrycznej w 2011 roku i latach następnych. BLOK SEMINARYJNY 1.


  12.30 - 12.45. W pogoni za klientem - aktualna sytuacja na polskim rynku energii - Marcin Ludwicki, ENERGA-OBRÓT S.A.

  12.45 - 13.00. Odbiorca przemysłowy na nowym rynku energii - Henryk Kaliś, IEPiOE, FOEEiG, ZGH "Bolesław" S.A.

  13.00 - 14.30. PANEL DYSKUSYJNY (z udziałem zaproszonych gości) Rynek energii elektrycznej w Polsce - unijne i polskie warunki działania administracji państwowej, przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców - prowadzący Andrzej Nehrebecki
14.30 - 15.30. Przerwa obiadowa

15.30 - 16.30. Planowane zmiany uwarunkowań funkcjonowania oraz form zakupu i sprzedaży energii elektrycznej w Polsce. BLOK SEMINARYJNY 2.

  15.30 - 15.50. Nowy model rynku energii elektrycznej w Polsce - Tomasz Sikorski, PSE Operator S.A.

  15.50 - 16.10. Prace nad nowym Prawem energetycznym - stan zaawansowania, wybrane zagadnienia szczegółowe - Tomasz Świetlicki, Ministerstwo Gospodarki

  16.10 - 16.30. Uwarunkowania formalno - prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych (w tym stan zaawansowania prac nad nowymi, zmodyfikowanym aktami wykonawczymi, prace nad wdrożeniem smart meteringu) - Marek Kulesa, TOE

16.30 - 17.00. Przerwa kawowa

od 17.00. Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe, spotkania biznesowe

19.00. Kolacja20.09.2011 r. (wtorek) Dzień 2

9.30 - 10.00. Otwarcie stoisk targowych, kawa powitalna, rozmowy na stoiskach

10.00 - 11.30. Praktyczne aspekty działania rynku energii elektrycznej (w tym prezentacje wystawców). BLOK SEMINARYJNY 3.


  10.00 - 10.15. Jak efektywnie zarządzać energią w firmie - zmiana dostawcy energii - Lesław Dobrzyński, TAURON Polska Energia S.A.

  10.15 - 10.30. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pomiarowych jako bariera rozwoju rynku - Maciej Michalski, PGE OBRÓT S.A.

  10.30 - 10.45. Doświadczenia Fiten S.A. w realizacji projektów inwestycyjnych start-up w segmencie OZE - Roman Pluszczew, Fiten S.A.

  10.45 - 11.00.Polska jako element wspólnego europejskiego rynku energii - docelowy model rynku - Grzegorz Onichimowski, TGE S.A.

  11.00 - 11.15. Systemy informatyczne wspierające procesy pomiarowo - rozliczeniowe w energetyce - Bartosz Wysocki, WSBS

  11.15 - 11.30. Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej - Mariusz Węgorzewski, INNSOFT Sp. z o.o.

11.30 - 12.00. Przerwa kawowa

12.00 - 13.30. Strategie działań odbiorców końcowych w świetle nowych ram prawnych i obecnej sytuacji na rynku energii elektrycznej. BLOK SEMINARYJNY 4.

  12.00 - 12.10. Wybrane nowe kierunki strategii działania odbiorców końcowych na rynku energii elektrycznej w 2011 roku i latach następnych - wprowadzenie do dyskusji - Andrzej Wołosz, IEPiOE, PKP Energetyka S.A.

  12.10 - 13.30. PANEL DYSKUSYJNY Nowe kierunki strategii działania odbiorców końcowych - wytwarzanie własne (w tym kogeneracja i OZE), zakup energii elektrycznej za granicą, optymalizacja portfeli zakupowych kilku sprzedawców. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej - szansa czy zagrożenie dla odbiorców końcowych ? - prowadzący: Andrzej Wołosz, IEPiOE, PKP Energetyka S.A.

13.30 - 14.30. ZAKOŃCZENIE VIII TARGÓW ENERGII, Lunch


* organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian i poprawek programu w zależności od uwarunkowań i zmian rynku energii elektrycznej w Polsce


ORGANIZATORZY:  Rozmiar: 1470 bajtów Rozmiar: 1247 bajtów

PATRONAT
MEDIALNY:

       

 

PARTNER SPECJALNY:

 

GOSPODARZ WIECZORU: